Ku soo dhawow!

lacag la’aan – qarsoodi -shaqsi la´an

Waanu kula talinaynaa oo ku caawinaynaa markey nooqoto:

  • Su’aalaha ku saabsan barbaarinta iyo la dhaqanka carruurta
  • Khilaafaadka qoyska
  • Dhibaatooyinka xanaano maalmeedka, dugsiga, tababarka farsamadda
  • Cawaaqibta carruurta haddii waalidkood kala tago ama is furaan
  • Su’aalaha ku saabsan hormarka carruurta yaryar iyo dhallaanka
  • Su’aalaha iyo dhibaatooyinka dhalinyarada

Haddii aadan ku hadlin af Jarmal, weydiiso qof aad ku kalsoon
tahay inuu ballan kaa qabsado, waxaan kuu diyaarin doonnaa
turjubaan la tashiga ah.
Balanta waxad ka sameyn karta:

Xarunta talosiinta ee waalidiinta, carruurta iyo dhalinyarada

Marienstraße 5
36039 Fulda
Tel. 0661 90 15 780
erziehungsberatung@landkreis-fulda.de